Türk Gıda
Üreticileri

ve İhracatçıları İçin Lisanslı Depoculuk

gecevedepolar
Tarım ürünleri lisanslı depo işletmeleri, ekonomik ihtiyaç ve etkinlik şartları göz önünde bulundurularak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilecek izinle anonim şirket şeklinde kurulur.
BİZİ TANIYIN
Şirketin kuruluşunda, bir milyon liradan az olmamak üzere depolama kapasitesine göre yönetmelikle belirlenen tutarda ödenmiş sermayeye sahip olunması ve ilgili yönetmelikte gösterilen belgelerin ibraz edilmesi koşulları aranır. Kuruluş izni alan şirkete ancak Kanunun öngördüğü şartları taşıdığının tespiti halinde faaliyet izni (lisans) verilir. Şirket faaliyet izni almadan depoculuk faaliyetinde bulunamaz, ürün kabul edemez, ürün senedi düzenleyemez. Lisans alınmadan lisanslı depo veya lisanslı depo işletmesi izlenimini verecek hiçbir isim, unvan, işaret ve benzerleri kullanılamaz.
DEPOCULUK
Lisanslı Depoculuk Nedir?

Lisanslı depo işletmek üzere lisans almak için müracaat edenler, depo kapasitesinin ürün rayiç bedelinin %15’inden az olmamak üzere belirlenen tutarda lisanslı depo teminatı vermek zorundadır.

Lisanslı Depoculuk Sistemi Amaç ve Hedefleri Nedir?

Hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi

Lisanslı Deponun Faydaları

Lisanslı depoculuk sistemi, çiftçiye elde ettiği ürün için zaman faydası sağlayarak istediği kadar olan kısmını karar verdiği zamanda kullanmak veya ticaretini yapmak üzere tazeliğini koruyarak depolanmasını sağlar.

Lisanslı Deponun Avantajları

Devlet Garantisinde Basılan ELÜS’lerin 24 Ay’a Kadar Depolayabilme Avantajı %2 Stopaj Muafiyeti (Platform üzerinden satışlar için) Kiralamada Tüm Mudilere Aylık Ton Başına 3 TL Devlet Desteği.

ERKLİDAŞ GALERİ

slideimage
slideimage
slideimage
slideimage
slideimage
slideimage
slideimage
slideimage
slideimage

Türk Gıda Üreticileri ve İhracatçıları İçin Lisanslı Depoculuk